Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

SpellboundFemale Fronted Melodic Metal
Spellbound (2013)
Sergios S. (guitar/bass)
Kristine K. (vocals)
Kostas M. (drums)
2012-present
Athens/Patras/Syros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου